dinsdag 22 november 2022

eQSL's for 1000 Miles/watt QSO's in OK/OM contest 2022

I had great fun with low power in the OK/OM contest 2022.
On 14 MHz I made QSO's with 360 mW and 4 watt.
I use 360 milliwatt, when the signals are strong.
With 360 mW to OK or OM every QSO is good for more than 1000 Miles per Watt.
Within a few days after the contest, I received eQSL's.
All QSO's are made with CW S&P on an Sloping Endfed antenna.

More than 1000 Miles per Watt eQSL's

OM5NA - 360mW - 596 Miles - 1657 Miles/Watt

OM2VL - 360mW - 620 Miles - 1722 Miles/Watt

OM8FR - 360mW - 698Miles - 1940 Miles/Watt

OM3DX - 360mW - 747 Miles - 2074 Miles/Watt

woensdag 16 november 2022

IJsselbos


 Het was vandaag mooi zonnig weer. We hebben gewandeld in het IJsselbos.

vrijdag 15 juli 2022

SX1T QSL by e-mail

I received a very nice Digital QSL card from Antonis SX1T by e-mail.
Antonis writes that it is not an official QSL card, but I very much like it. Hi.

Antonis writes:
This in NOT a valid QSL. This is a greeting and a message. You don't have to reply with an email QSL. This email was automatically created using the FREE HamTools by PA4R
The distance from my QTH to Greece is just more than 1000 miles.
So I reduced my power to 800 mW before answering the CQ of Antonis, to make a "more than 1000 Miles per Watt" QSO.

We made a QSO with 1634 Miles per Watt.
Over a distance of 1307 Miles between our QTH's and a  power of 800 mW.
As a low power enthusiast I always try to use the lowest possible power in each QSO.

Tnx to Antonis for the very nice QSO and the very nice QSL card.

zondag 13 maart 2022

Narcissen

We hebben vanmorgen koffie gedronken op City Plaza.
Het was heel aangenaam in de zon.
In de tuin staan de narcissen (daffodils) alweer boven de grond.

zaterdag 29 januari 2022

End fed met lineair loading

Eindgevoede draad
Toen mijn inverted V in mei 2015 zodanig beschadigd was door de wind, ben ik eerst overgestapt op de Cilinder dippool, waarmee ik van 2015 t.e.m. 2016 gewerkt heb. Maar begin 2017 wilde ik weer een antenne buiten ophangen.
Net voor de PACC (2017) heb ik daarom gekozen voor een End fed.

Ik had op vakantie veel ervaring opgedaan met de endfed, die gevoed wordt via een 300 ohm lintlijn met een lengte van 4,80 meter. De endfed in in combinatie met mijn licht gewicht vakantie tuner heeft mijn veel leuke vakantie QSO's opgeleverd.
Zie: https://a29.veron.nl/hams/pa1b/qrp-holiday-transmatch/

Draad
Ik had een lang stuk draad van meer dan 20 meter, dat ik niet door wilde doorknippen. Dus heb ik dat gewoon in zijn geheel opgehangen. Om in de achtertuin te passen moest ik de draad terugvouwen. Omdat ik 12 meter over had heb ik besloten om twee keer 6 meter terug te vouwen. Hi.


Linear loading
Lineair loading is een fraaie term om het gedeeltelijk terug vouwen van een (lange) draad aan te geven. Ik heb de term ergens opgevangen, bij iemand die op deze manier zijn verticale antenne verkortte, zonder gebruik te maken van een spoel ergens in de draad. Door het gedeeltelijk terugvouwen van de draad, kan ik een grotere lengte kwijt in mijn tuin van beperkte omvang.

Staande golf
Op een “zendende” draad staat een staande golf. Op het eindpunt is de stroom nul. En verder van het eind wordt de stroom in de draad groter. De stroom in het teruggevouwen deel loopt tegengesteld aan de stroom in de draad, waarlangs hij teruggevouwen is. Over de lengte het teruggevouwen deel heffen de magnetische velden elkaar gedeeltelijk op, waardoor het teruggevouwen deel vrijwel niet straalt. Het HF vermogen wordt door de rest van de antenne uitgestraald.

300 Ohm lintlijn

In huis wordt de draad gevoed via een 300 ohm lintlijn. Dit kun je ook weer opvatten als lineair loading. Het lint brengt het HF signaal buiten de shack zonder zelf veel te stalen. De stroom in de beide aders van het lint lopen tegengesteld, waardoor de lintlijn vrijwel niet straalt.
Het lint werkt als een impedantie transformator. De tweede draad van de lintlijn werkt als een counter poise. (Tegenwicht) Het antenne systeem heeft daardoor geen aardesysteem nodig.
Als ik op 7 MHz werk schakel ik nog een extra stuk lintlijn van twee meter lengte tussen tuner en het lint naar de zolder. Hierdoor is de antenne dan wel (of beter) aan te passen.

Windkracht 12
Mijn inverted V die ik eerst gebruikte was windgevoelig. Die moest ik meestal één maal per jaar in zijn geheel naar binnen halen, om het lint of de draden te vernieuwen. De eind gevoede draad hangt al een jaar of vier, waarin ik heel af en toe het touwtje tussen de antenne en het schuur dak moet vervangen, omdat het vergaan is.  
Windkracht 12 is wat overdreven, maar deze end fed is veel minder windgevoelig dan mijn inverted V. Hi.